Mask – ผ้าปิดจมูก

หน้ากากอนามัยชนิด 3 ชั้น พร้อมแกนอลูมิเนียมปรับได้
บรรจุ 50 ชิ้น/แพค

ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
กรองเชื้อแบคทีเรีย (BFE) ขนาดอนุภาคเฉลี่ย 3 ไมครอน > 98 %
สินค้าผ่านการทดสอบมาตรฐาน โดยสถาบัน Nelson Laboratories
ma01 ma02 ma03 ma04 ma05 ma06

หน้ากากอนามัยสกรีนลาย
สอบถามหลายละเอียดที่ 081-318-0709

h1