ชุดคลีนรูม

ชุดคลีนรูม ประสิทธิภาพสูง ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ระบายอากาศได้ดี
ชุดคลีนรูม

  • Prevent body electrical waves against products by conductive lines in the textile with spacing of 0.5 cm.
  • Two kinds of conductive lines are mainly used strip and grid lines.
  • Textile made from 100% polyester materials.
  • Filtration Efficiency 80-87%
  • Air Ventilation 5-8 (cc/cmsq/24 hrs)

c001c002c003c004c005c006c007

รับผลิตชุดคลีนรูม ที่ได้มาตราฐานสูงสุด

บริษัท พี.เจ. การ์เม้นท์ มีประสบการณ์ด้านการผลิตชุดคลีนรูม มายาวนานเป็นเวลาเกือบ 40 ปี จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้มีการขยายโรงงานเพิ่มขึ้นจากเดิมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี จึงตั้งเพิ่มที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากประสบการณ์ในการผลิตชุดคลีนรูมมายาวนานชุดที่ผลิตจาก บริษัท พี.เจ การ์เม้นท์ จึงถูกต้องตามหลักมาตราฐานและความเข้มงวดของห้องคลีนรูมทุกประเภท

ความสำคัญของชุดคลีนรูม

ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับชุดคลีนรูม เนื่องจากห้องคลีนรูมเป็นห้องที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดมาก รวมไปถึงชุดคลีนรูม หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานด้วยจะต้องมีมาตราฐานที่เข้มงวดและมีการประเมินผลความสะอาดทุกครั้ง เพราะห้องคลีนรูมไม่มีการเข้มงวดในเรื่องมาตราฐานความสะอาดแล้วจะส่งผลที่ร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์ที่มาจากห้องทดลองเหล่านี้ ห้องคลีนรูมส่วนใหญ่จะเป็นห้องทดลองเรื่องยารักษาโรค รวมไปถึงอาหาร ดังนั้นนอกจากชุดคลีนรูมแล้ว การก่อสร้างก็ยังต้องเป็นวัสดุที่ใช้ในห้องคลีนรูมด้วยเช่นกัน

ชุดคลีนรูมจะแบ่งไปตามประเภทของห้องคลีนรูม

ห้องคลีนรูมมีหลายประเภท บางห้องที่ผลิตชิ้นงานอิเลคทรอนิคส์ จะให้ความสำคัญกับฝุ่นที่มากับตัวพนักงานหรือไฟฟ้าสถิตย์ ดังนั้นพนักงานที่จะเข้าไปต้องใส่ชุดคลีนรูม ต้องสวมหมวก, ถุงมือ, หน้ากาก เนื้อผ้าก็จะต้องทำให้ความสะอาดได้ง่าย ไม่เก็บฝุ่น ระบายอากาศได้ดี และป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ได้ด้วยเช่นกัน
ดังนั้นผู้ที่จะผลิตชุดคลีนรูมจำเป็นต้องมีประสบการณ์มีความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานของห้องคลีนรูมทุกประเภท เพื่อที่จะผลิตงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ชุดคลีนรูมสำหรับการประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ หรืออาหาร หรือ ห้องผ่าตัดนั้น สามารถที่จะนำไปซักและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แต่สำหรับการผลิตยา หรือทดลองเชื้อต่างๆ อาจจะเป็นประเภทที่ใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ ถุงมือ หรือ หน้ากาก

ชุดคลีนรูม ของบริษัท พี.เจ. การ์เม้นท์

บริษัท พี.เจ. การ์เม้นท์ มีผลิตภัณฑ์ชุดคลีนรูม หลายรูปแบบลูกค้าสามารถเลือกสั่งผลิตได้ตามที่ต้องการ สามารถสั่งได้ทั้งชุด หรือแบบแยก ได้แก่ รองเท้า, หน้ากาก หรือ หมวกคลุมไหล่ คุณสมบัติของชุดคลีนรูม ก็จะเน้นไปในเรื่องของการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์, ฝุ่นละออง หรือคุณสมบัติอื่นๆ หากลูกค้ามีความสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ฝ่ายขายของบริษัท พี.เจ การ์เม้นท์ ในส่วนของ Contact us หรือ Hotline 02-987-0882-3